Het Vlaco-keuringsattest

Vlaco doet de kwaliteitscontrole bij bedrijven die organisch-biologische afvalstoffen verwerken tot grondstoffen in of als meststof of bodemverbeterend middel. Deze kwaliteitscontrole resulteert in een keuringsattest. Het Algemeen Reglement van de Certificering is onderaan de pagina terug te vinden.

Bij elke aanvraag tot certificering gaat Vlaco na of deze binnen het toepassingsgebied van de certificering valt.

Een bedrijf kan zich ook vrijwillig aanbieden voor een kwaliteitscontrole en certificering. Bijvoorbeeld, wanneer de activiteiten niet binnen het toepassingsgebied van de certificering vallen. Het Algemeen Reglement van de Certificering is dan ook op deze bedrijven van toepassing.

Onder gecertificeerde bedrijven is er een lijst beschikbaar van bedrijven met Vlaco-kwaliteitscontrole

Waarom een keuringsattest nodig is

VLAREMA schrijft voor dat van zodra organisch-biologische afvalstoffen worden gebruikt in een biologische verwerking voor de productie van meststoffen of bodemverbeterende middelen, er een keuringsattest vereist is.

Voor eindproducten van biologische verwerking, waarbij geen afvalstoffen zijn verwerkt, is VLAREMA niet van toepassing en is bijgevolg een keuringsattest strikt genomen niet vereist. Bij de co-verwerking van mest en energiegewassen met organisch-biologisch afval is het keuringsattest wel noodzakelijk.

Het keuringsattest geeft aan dat afvalstoffen als (secundaire) grondstoffen gebruikt kunnen worden.

De toekenning van het keuringsattest is een controlemechanisme om te vermijden dat onaanvaardbare diffusie van ongewenste en/of verontreinigende stoffen optreedt door afvalstoffen als meststof of bodemverbeterend middel op Vlaamse bodem te gebruiken.

Bovendien geeft het keuringsattest, waarbij niet enkel het product op zich maar ook het productieproces wordt gecontroleerd, bijkomende garanties aan de afnemer, ook in andere Europese lidstaten.

Wanneer de eindproducten buiten Vlaanderen worden geëxporteerd zonder keuringsattest, worden ze als een afvalstof beschouwd en is de Europese Overbrengingsverordening (EVOA 1013/2006) van toepassing.

Links