Onafhankelijke certificering

Vlaco controleert sinds 1992 de bedrijven die organisch-biologische afvalstoffen verwerken tot grondstoffen in of als meststof of bodemverbeterend middel. Deze kwaliteitscontrole resulteert in een keuringsattest, dat bijkomende garanties geeft aan de afnemer, ook in andere Europese lidstaten.

Door middel van staalnames en intensieve bedrijfsaudits controleren we zowel de bedrijfsvoering, de inputstromen, het verwerkingsproces als het eindproduct. Deze controle is gestoeld op de Vlaamse en Federale wetgeving en is opgebouwd volgens een onafhankelijke en integrale benadering. Hiernaast is Vlaco een Europees erkende certificeringsinstelling en bezit het een ECN-QAS-label. Door te voldoen aan het ECN-QAS voor compost én digestaat, is onze sector klaar om in Europese normering te stappen zonder al te veel aanpassingen.

De kwaliteitseisen zijn opgesteld met als doel om enkel kwaliteitsproducten op de markt te brengen, die nuttig gebruikt kunnen worden als meststof, bodemverbeterend middel of als grondstof voor substraten. Compostproducenten kunnen zich vrijwillig engageren voor het Vlaco-label, een extra keurlabel voor compost.

In november 2016 waren er onder de gecertificeerde bedrijven een kleine 200 keuringsattesten afgeleverd.

Wat is biologische verwerking?

'Biologische verwerking is het geheel van processen waarbij micro-organismen instaan voor de omzetting van organisch-biologisch materiaal tot producten die in aanmerking komen voor gebruik in, of als organische meststof of bodemverbeterend middel. Onder deze processen vallen o.a. compostering, vergisting, biothermisch drogen, …

Links